เสนอลดความเร็วในเมืองวิ่งแค่50กม./ชม.

แนะมาตรการลดความสูญเสียบนท้องถนนเสนอลดความเร็วเขตเมืองจาก 80 กม./ชม.เหลือ 50 กม./ชม. เผย9ถนนในกรุงเสี่ยงอุบัติเหตุสูง มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจราจร กรุงเทพมหานครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริการจัดการการใช้ความเร็วเพื่อร่วมกัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน โครงการบิกเกอร์ มูลนิธิบลูมเบิร์ก กล่าวว่า ทางมูลนิธิบลูมเบิร์กได้ร่วมทำการวิจัยและหาสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากความเร็วรถในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มศึกษาและเก็บข้อมูลถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการสำรวจพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีถนนที่เสี่ยงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ และคนเดินทาง ทั้งหมด 9 ถนน  ได้แก่ถนนอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 4 ถนนสีลม ถนนเยาวราช ถนนจักรพงษ์ ถนนจักรเพชร ถนนเจริญกรุง โดยทุกเส้นทางที่มีการสำรวจพบว่ามีปัญหาการจราจรพลุกพล่าน มีทั้งคนเดินเท้า รถยนต์และจักรยายนต์ใช้ถนนร่วมกัน ดังนั้นทางกลุ่มวิจัยจึงได้ทดลองแก้ไขปัญหาใน 3 ถนนได้แก่ถนนอโศกมนตรี โดยการขยายทางม้าลายจาก 6 เมตรเป็น 9-12 เมตร พร้อมทั้งติดรั้วกั้นเพื่อบังคับให้ประชาชนข้ามถนนในจุดที่กำหนดเท่านั้น ถนนสีลมได้มีการติดตั้งแผงเหล็กกั้น และถนนเยาวราชซึ่งได้ดำเนินการกำหนดช่องทางเดินสำหรับประชาชน โดยจากทดลองปรับปรุงกายภาพพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้มากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews