มท.เผยพระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วไทยคืบ90%

มหาดไทยเผย พระเมรุมาศจำลอง – ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วไทย คืบแล้ว 90เปอร์เซ็นต์ ย้ำ ต้องสมพระเกียรติเหมาะสม– ดูแลความปลอดภัยปชช. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำไปยังจังหวัด อำเภอ ให้เร่งรายงานความก้าวหน้าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในพิธีฯ ให้ส่วนกลางได้รับทราบเพื่อที่จะได้นำเข้ารายงานในที่ประชุมใหญ่ของกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ(กอร.พระราชพิธีฯ) ให้เกิดความชัดเจนต่อไป
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายนิสิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า วันนี้เรามาติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ  โดยเฉพาะการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ และการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกอำเภอทั่วประเทศ ที่ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมไปแล้วประมาณ 85 – 90เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ก็ได้มีการหารือแนวทางปฏิบัติ โครงสร้าง และความพร้อมที่จะนำพาประชาชนมาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน นอกจากนี้จะมีการดำเนินการในช่วงภายหลัง ว่าเราจะมีการประสานงานติดต่อกันอย่างไรอีกด้วย “เราได้เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดได้สอบถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติ เพราะแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดที่แยกย่อยออกไปมากมาย เราก็ได้อาศัยผู้แทนจากสำนักพระราชวังในการแนะแนวทางปฏิบัติ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมสมพระเกียรติ มีความปลอดภัย และความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้ถือว่าการดำเนินการของจังหวัดต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น”นายนิสิต กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews