การใช้งาน หัวเชื้อจุลทรีย์ จุลินทรีย์ชีวภาพ

การใช้งาน หัวเชื้อจุลทรีย์ จุลินทรีย์ชีวภาพ กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เรียกได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมการหมักรูปแบบใหม่ จากวิธีเดิมที่ต้องหมักนาน ยุ่งยาก กลิ่นเหม็น อายุสั้น เปลี่ยนเป็นการหมักแบบใหม่ได้น้ำหมักหอม ไร้กากน้ำตาล สีสวย หมักไว ให้ผลเรา

สามารถใช้น้ำอะไรก้อได้ในการหมัก เช่น ใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนผสมอยู่ตามปกติได้โดยตรง โดยไม่ต้องพักน้ำให้หมดฤทธิ์คลอรีน (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นไม่สามารถใช้น้ำประปาโดยตรง ต้องพักน้ำ 3 วัน เพื่อให้คลอรีนหมดฤทธิ์ก่อน) ระยะเวลาการหมักใช้เวลาเพียง 3 ถึง 7 วัน เท่านั้น (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ใช้เวลา 30 วัน ถึง 90 วัน) การหมักไม่ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลในการกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตก่อน) การหมักสามารถเก็บไว้ในที่แจ้ง สัมผัสแสงแดดได้ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้สูง (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้สัมผัสแสงแดด) ต้นทุนในการหมักด้วยเบสท์ ดีเอ็ม มีต้นทุนที่ต่ำกว่าวิธีอื่น ทั้งต้นทนทางตรงและทางอ้อม ได้น้ำหมักชีวภาพที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่สามารถนำไปขยายต่อโดยผสมน้ำก่อนการใช้นำไปใช้งาน โดยนำไปผสมได้ตั้งแต่ 10 เท่า ถึง 100 เท่า ทำให้ประหยัดต้นทุนมาก รวมทั้งน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นของกากน้ำตาล ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีกลิ่นหอมตามวัสดุที่ใช้หมัก รวมทั้งสีน้ำหมักชีวภาพที่ได้เป็นสีสวย เช่น สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล สีเขียว หรือสีใส ตามวัสดุที่ใช้หมัก สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ดี นอกจากนี้จุลินทรีย์ในเบสท์ ดีเอ็ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ อยู่ในรูปที่พืชต้องการได้ทันที เช่น แปลงไนโตรเจน เป็นสารไนเตรท สารฟอสเฟต ที่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้ทันที

หัวเชื้อจุลินทรีย์
ประโยชน์การนำน้ำหมักชีวภาพเบสท์ ดีเอ็ม
– เมื่อนำไปใช้กับพืช สามารถ เห็นผลการเติบโตที่รวดเร็ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาดหวาน
– เมื่อนำไปใช้ ปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มากับดินและน้ำ
– เมื่อนำไปใช้กับสิ่งแวดล้อม สามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปผสมน้ำในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ถึง 50 ส่วน เพื่อ กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายกากปฏิกูล
– ย่อยสลายไขมัน เพิ่มประสิทธิภาพการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

* กระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เป็นกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีการหมักแบบเดิม ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ขึ้นกับขนาดของวัสดุที่ใช้หมัก (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์แบบอื่น ๆ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี) เมื่อผ่านการหมักที่ย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้วจะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่มีคุณค่าธาตุอาหารหลัก N P K (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ครบถ้วนตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ และมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคพืช การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน เมื่อนำไปใช้กับพืช สามารถเห็นผลการเติบโตที่รวดเร็ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาดหวาน รวมทั้งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มากับดินและน้ำ