กมธ.ศาสนาชงแผนส่งเสริมพุทธจี้รัฐบาลหาช่องช่วยภิกษุณี

“สมพร”ชงแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาหวังพัฒนาพุทธบริษัท 4 ผนึกแผนปฏิรูปกิจการพุทธของมส. อยู่ในแผนดังกล่าว พร้อมจี้รัฐบาลหาช่องช่วยภิกษุณี ให้เป็นที่ยอมรับมองประโยชน์ส่วนร่วม ชี้หากไทยละเลยด้านจิตใจการพัฒนาประเทศจะไม่สำเร็จ วันนี้( 20 พ.ย.)ที่อาคารรัฐสภา 2  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จัดสัมมนา

เรื่อง “การจัดทำแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” โดยนายสมพร เทพสิทธา ประธานอนุกรรมาธิการด้านศาสนา กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศจะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งทราบว่า คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ก็ได้มีการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  แต่ไม่ใช่แผนชาติ ก็ยังไม่ถือเป็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่ต้องมีพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ในฐานะที่สนช.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นว่า ควรต้องมีแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น โดยตนมองว่า ต้องเป็นระดับชาติ เนื่องจากรัฐบาลมีแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ แต่เรื่องศาสนาไม่มี ตนจึงอยากให้มีให้ได้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และให้ทุกคนชาวพุทธเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะมีการผนึกแผนปฏิรูปกิจพระพุทธศาสนาของมส.เข้าไปด้วย

นายสมพร กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น ก็จะมีการผนึกแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไว้ในแผนดังกล่าว หากอะไรที่ไม่ครอบคลุมก็ให้เพิ่มเข้าไป โดยเฉพาะเรื่องของฆราวาส และเรื่องของภิกษุณีว่า ควรจะมีหรือไม่มี โดยตนไม่อยากกวนคณะสงฆ์เรื่องภิกษุณี ที่ต้องปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่ตนต้องการจะจี้ต่อรัฐบาลว่า ภิกษุณีในประเทศไทยมีแล้ว รัฐบาลจะยอมรับหรือไม่ เพื่อให้ภิกษุณีได้เข้ามาทำให้พุทธบริษัท 4 มีครบ 4 ขาเสียที รวมทั้งจะกระตุ้นรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว เพราะตนมองในแง่ประโยชน์ภาพรวม แต่จะไม่ไปลบล้างอะไรของมส.  ที่สำคัญตนยังเป็นห่วง คือ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ 10 ด้าน แต่ไม่มียุทธศาสตร์ด้านศาสนา ดังนั้นตนจึงได้เขียนจดหมายถึงนายรัฐมนตรีหลายครั้ง เรื่องการพัฒนาประเทศต้องสมดุล ผสมผสาน 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ หากละเลยด้านจิตใจการพัฒนาประเทศจะไม่สำเร็จ โดยประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมา 85 ปี การพัฒนาก็ยังไม่สำเร็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews